Gonglab Held 2020 Annual Summing-up Meeting!

Gonglab’s 2020 annual summing-up meeting was held from January 16, 2021 to January 17, 2021.

The winners of 2020 are:

Special Contribution: Xianhua Zhang (PhD)

Prof. Jinlong Gong, Xianhua Zhang

Idea Fountain: Sai Chen (PhD), Dongfang Cheng (Master)

Prof. Tuo Wang, Dongfang Cheng, Sai Chen

Paper Machine: Gong Zhang (PhD), Shujie Wang (PhD), Chengsheng Yang (PhD)

Prof. Chunlei Pei, Gong Zhang, Shujie Wang, Chengsheng Yang

Research Engine: Xiangcheng Shi (PhD), Bin Liu (PhD), Xiaoyun Lin (Master), Huimin Li (PhD)

Xiangcheng Shi, Bin Liu, Xiaoyun Lin, Huimin Li, Prof. Chunlei Pei

Science Representor: Shican Wu (PhD), Lulu Li (PhD), Guodong Sun (PhD)

Prof. Peng Zhang, Shican Wu, Lulu Li, Guodong Sun

Rising Star: Zheyuan Ding (PhD), Kailang Li (Master), Xiaozhi Li (Master)

Zheyuan Ding, Kailang Li, Xiaozhi Li, Prof. Tuo Wang

Active Leader: Bin Liu (PhD), Xianhui Wang (PhD), Xianhua Zhang (PhD)

Bin Liu, Xianhui Wang, Prof. Jinlong Gong, Xianhua Zhang

Group Helper: Gong Zhang (PhD), Xin Chang (PhD), Mengmeng Zhang (PhD), Jia Yu (PhD), Ran Luo (Master), Yunlong Wang (Master), Jiachen Sun (PhD), Sai Chen (PhD)

Prof. Jingkun Li, Gong Zhang, Xin Chang, Mengmeng Zhang, Jia Yu, Ran Luo, Yunlong Wang, Jiachen Sun, Sai Chen, Prof. Chunlei Pei

Responsible Researcher: Lulu Li (PhD), Xin Chang (PhD), Xianhui Wang (PhD), Tenghui Yuan (PhD), Sai Chen (PhD), Guodong Sun (PhD), Xiwen Song (Master), Gong Zhang (PhD), Hui Gao (PhD), Bin Liu (PhD), Xianhua Zhang (PhD)

Prof. Peng Zhang, Prof. Tuo Wang, Prof. Jinlong Gong, Lulu Li, Xin Chang, Xianhui Wang, Tenghui Yuan, Sai Chen, Guodong Sun, Xiwen Song, Gong Zhang, Hui Gao, Bin Liu, Xianhua Zhang

Cordial Partner: Yang Wu (Master), Ran Luo (Master), Zhenpu Lu (PhD), Huimin Li (PhD), Jiachen Sun (PhD), Yan Wang (Master), Yanan Wang (PhD), Chengsheng Yang (PhD)

Prof. Jingkun Li, Yang Wu, Ran Luo, Zhenpu Lu, Huimin Li, Jiachen Sun, Yan Wang, Yanan Wang, Chengsheng Yang, Prof. Chunlei Pei

Sport Lover: Hao Dong (PhD), Bo Wu (Master), Zheyuan Ding (PhD), Shujie Wang (PhD), Xianghong Li (PhD), Xiaohe Liu (Master), Chengjie Zhao (Master), Yongtao Wang (PhD)

Posted in Events.